+48 692 - 363 - 606
office@mkadwokat.eu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Podstawą poniższej klauzuli informacyjnej w zakresie stosowanej polityki prywatności strony internetowej www.mkadwokat.eu oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Małgorzata Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Kwiatkowska Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ulicy Topolowej 10A, NIP 5291654357, REGON 380622164 (dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail office@mkadwokat.eu

§ 1. Dane osobowe

1. W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.mkadwokat.eu oraz powiązanych z nią adresów poczty elektronicznej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe.
2. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od momentu zakończenia realizacji zapytania otrzymanego od Państwa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   a. prawo dostępu do treści danych osobowych;
   b. prawo uzyskania od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
   c. prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych;
   d. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”);
   e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   g. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
   h. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   i. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uprawnienia, o których mowa w § 1 ust. 5 można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
7. Podanie danych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator informuje, iż dokonując zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres office@mkadwokat.eu albo kontakt telefoniczny pod numerem +48 692363606 wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora w zakresie konkretnego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych związanych z przedmiotem działalności Administratora.

§ 2. Pliki cookies

1. Administrator może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne obejmujące w szczególności pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym w celu korzystania ze strony internetowej www.mkadwokat.eu
2. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego i wyświetlenie strony internetowej www.mkadwokat.eu w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych preferencji.
3. Pliki cookies zawierają unikalny numer, nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach statystycznych, optymalizacji korzystania ze strony internetowej www.mkadwokat.eu oraz zapewnienia prawidłowego działania tejże strony.

Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, jednakże może to ograniczyć funkcjonalność strony.